Privacy Beleid

Privacybeleid Firenzebloemen.be

Over ons Privacy beleid

firenzebloemen.be geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van firenzebloemen.be. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 30/04/2009, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacy beleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

LightSpeed

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Lightspeed. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Lightspeed heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.

Lightspeed is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Lightspeed maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

Lightspeed behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

E-mail en Mailinglijsten

E-mail reclame met aanmelding voor de nieuwsbrief

Indien u zich voor onze nieuwsbrief registreert, gebruiken wij de daarvoor benodigde of afzonderlijk door u verstrekte gegevens om u op basis van uw toestemming, conform art. 6 lid 1 S. 1 lit. a AVG, regelmatig onze e-mailnieuwsbrief te sturen. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid. Na uitschrijving wissen wij uw emailadres, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij behouden ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij u informeren in deze verklaring.

Cookiesverklaring

Tijdens een bezoek aan onze webshop en/of website van Firenze Bloemenatelier kunnen er `cookies` op de harde schijf van uw computer of uw mobiel apparaat geplaatst worden. Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestand dat door de server van onze website en/of webshop (en/of Flash-applicaties) wordt meegestuurd als u onze webshop- of websitepagina`s raadpleegt. De cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts enkel een machine identificeren.

Meer informatie over cookies kan u lezen op: www.aboutcookies.org.

Welke soorten cookies gebruikt Firenze Bloemenatelier

Wij zullen in eerste instantie gebruik maken van de `First party cookies`. Dit zijn technische cookies die voornamelijk gebruikt worden door de bezochte website en/of webshop zelf en die tot doel hebben de website en/of webshop optimaal te laten functioneren. Bijvoorbeeld: instellingen die de gebruiker bij vorige bezoeken aan de website en/of webshop heeft gedaan, of nog: een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

Verder gebruiken wij ook een aantal `Third party cookies`. Dit zijn eveneens technische cookies die niet afkomstig zijn van onze website en/of webshop, maar wel van een derde partij (bv. een aanwezig marketing of advertentieplug-in; cookies komende van Facebook of Google Analytics), die als doel hebben om ons informatie te geven over jouw browsing (surf) gedrag en over jouw technische gegevens.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat zulke cookies niet worden geaccepteerd, dan ontvangt u een waarschuwing wanneer er bepaalde cookies geïnstalleerd worden of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Houd hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Hoe kan u bepaalde cookies uitschakelen

U kunt zelf bepaalde type van cookies uitschakelen, verwijderen of de instellingen van de cookies aan te passen. Echter loopt u wel het risico dat onze website en/of webshop niet meer optimaal functioneert. Wenst u toch de instellingen voor de cookies aan te passen? Dan kan u best de help functie van uw browser gebruiken om dit te wijzigen.

Aanvullende informatie over bepaalde cookies

Google Analytics:

Via onze website en/of webshop wordt een cookie geplaatst door Google, als deel van hun “Analytics” dienst. Wij doen een beroep op deze dienst om specifiek te kunnen nagaan en het verkrijgen van rapportages over hoe onze klanten/bezoekers de website en/of de webshop gebruiken.

Google kan eventueel op zijn beurt dergelijke informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of zover derden de gegevens namens Google verwerken. Hier hebben wij helemaal geen invloed op. Wij staan niet toe dat Google de verkregen analytische informatie te gebruiken voor andere diensten van Google.

Sociale media:

Op onze website en/of webshop zijn buttons (knoppen) opgenomen om verscheidene webpagina’s te kunnen promoten (vb. `to like`) of delen (vb. `to tweet` of `to share`) op sociale netwerken als Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, Google+, LinkedIn, etc. Deze buttons (knoppen) werken door middel van bepaalde codes die van Facebook respectievelijk of andere afkomstig zijn. Vervolgens wordt er een cookie geplaatst. Wij hebben daar geen enkel invloed op.

In beide gevallen, Google Analytics als alle vormen van sociale media, wordt de verzamelde informatie zo veel mogelijk geanonimiseerd. Houd wel rekening mee dat de informatie wordt overgebracht naar; en wordt opgeslagen door Google en/of sociale media op hun servers in de Verenigde Staten van Amerika. De bekendste vormen van sociale media en Google houden zich strikt aan de Privacy Shield principes en zijn hierbij aangesloten aan het Privacy Shield programma van het Amerikaanse ministerie van Handel. Concreet houdt dit in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau inzake de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Mollie:

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Externe verkoopkanalen

Bol.com

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Bol.com. Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Bol.com uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. 

Doel van de gegevensverwerking

Persoonsgegevens die verwerkt worden

Firenze Bloemenatelier zal bepaalde persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten op de webshop en/of website van Firenze Bloemenatelier, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier en/of registreert als klant op de website en/of webshop van Firenze Bloemenatelier heeft aangeleverd. Firenze Bloemenatelier zal dus de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

- Uw IP-adres

Waarom Firenze Bloemenatelier uw datagegevens nodig heeft

Firenze bloemenatelier verwerkt uw persoonsgegevens om eventueel telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch niet bereikt kan worden.

Daarnaast kan Firenze Bloemenatelier uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit een juridische dienstverlening.

Hoe lang Firenze Bloemenatelier uw gegevens bewaart

Firenze bloemenatelier bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Uw datagegevens delen met anderen

Firenze Bloemenatelier verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit enkel nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen van uw website-/webshopbezoek

Zowel op de website als de webshop van Firenze Bloemenatelier worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze datagegevens zullen worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op onze website en/of webshop. Firenze Bloemenatelier gebruikt deze informatie om de werking van de website en/of webshop te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Firenze Bloemenatelier maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe onze klanten/bezoekers de website en/of webshop gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Firenze Bloemenatelier bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op hun servers in de Verenigde Staten van America. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website als de webshop aan Firenze Bloemenatelier te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Firenze Bloemenatelier heeft hier geen invloed op.

Firenze Bloemenatelier heeft Google geen toestemming gegeven om via Firenze Bloemenatelier verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere gerelateerde Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected]. Firenze bloemenatelier zal vervolgens zo snel mogelijk, maar binnen de vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Firenze bloemenatelier neemt de bescherming van uw gegevens zeer ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website en/of de webshop van Firenze Bloemenatelier maken gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te garanderen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Firenze Bloemenatelier verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met de klantendienst van Firenze Bloemenatelier op via ons e-mailadres. [email protected].

Firenzebloemen.be is een website van Firenze Bloemenatelier BV.

Firenzebloemen.be als Firenzebloemen.nl zijn een webshop van Firenze Bloemenatelier BV.

Klachten

Voor klachten kan u ook steeds kan melden bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Het adres is Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. De website is www.gegevensbeschermingsautoriteit.be .

Firenze Bloemenatelier BV is als volgt te bereiken:

Firenze Bloemenatelier BV

Heidestatiestraat 44

2920 (Heide) Kalmthout

België

E-mail: [email protected]

Telefoonnummer: 0032 3 658 26 00 (di t/m zat. 09:00 – 18:00)

Ondernemingsnummer: 0811.181.603

Btw-nummer: BE0811.181.603

RPR (rechtspersonenregister): Antwerpen

 

Wijzigingen in het Privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.